Samarbejde

Vi er opmærksomme på at vejen til succes går via et tæt samarbejde med de fagpersoner som er omkring den unge.
Som nærmeste samarbejdspartner omkring anbringelsen, vil du opleve et professionelt samarbejde, som bygger på dialog, gensidig respekt for hinandens roller, - og ikke mindst relevant information og dokumentation i processen.
Det er et erklæret mål for os, at gøre ”dit arbejde” så nemt som muligt, ved kun at involverer dig i relevante spørgsmål under anbringelsen og samtidig holde dig fuldt opdateret så du aldrig kommer på bagkant under anbringelsen.

Vi har succes med at samarbejde med de unges forældre og prioriterer dette højt.
Vi mener at vejen til succes i anbringelsen i høj grad afhænger af, at der er en god dialog med forældrene og at de føler sig involveret i processen.

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk